Dandanes se od osebnih trenerjev veliko zahteva: njihovo znanje mora biti obsežno in zajemati mora številna področja. Dejstvo je, da se čedalje več vadečih sooča tako s pomanjkanjem gibanja, preveliko telesno težo in stresnim načinom življenja kot tudi s težavami lokomotornega in srčno-žilnega sistema, zato so tako zahteve kot obseg kompetenc osebnih trenerjev pogosto preobširni za zgolj enega trenerja. Področja, ki so v tesni povezavi s fizioterapijo in z medicino tudi širše (področje post-rehabilitacije, motnje v koncentraciji, preobremenjenost, srčno-žilna obolenja) zahtevajo specialiste in vključevanje kompetentnih strokovnjakov, pa tudi znanj za proces holističnega pristopa do vadečega.

Interdisciplinaren oziroma timski pristop do vadečega predstavlja sodelovanje strokovnjakov, pri katerem specialisti različnih strok, disciplin in znanj delajo s skupnim ciljem. Ker je večina tistih, ki se ukvarjajo z interdisciplinarnostjo, izobraženih iz stališča posameznih disciplin, se morajo naučiti spoštovati različne vidike in pristope sodelujočih pri obravnavi posameznika. Le-to je pri tem eden izmed ključnih in zahtevnejši procesov, zato si morajo primerno razdeliti vloge znotraj tima in posledično uskladiti pristop do vadečega. Tako govorimo ne samo o vodenju vadečega, temveč tudi o ustrezni organiziranosti in vodenju tima. Interdisciplinaren pristop lahko hitro spodleti, če posamezniki uveljavljajo pri tem lastne interese in predsodke do ostalih znanj. Osnovno načelo je, da se mora vsak posameznik ukvarjati s svojim področjem, vezni člen tima pa povzeti ključne zaključke pri reševanju določene problematike. Ključno za uspešen proces je poleg znanja predvsem uspešnost sodelovanja med strokovnjaki. Tako pri tem ključno vlogo odigra kohezivnost tima in usklajen prenos do vadečega.

Prav gotovo so zgleden primer timskih pristopov do posameznika timi vrhunskih športnikov (Tina to amaze ipd.), ki so pokazatelj širine in sodelovanja različnih strok, ki delujejo v sinergiji in usmerjeno v isti cilj – čimboljši rezultat športnika.

Interdisciplinaren pristop do vadečega je zahteven, saj zahteva tako vodenja vadečega kot tudi skrb za uspešno delovanje vseh vključenih strokovnjakov. Gre poudariti, da se pri interdisciplinarnem pristopu zahteva kompaktnost in usklajenost tima, pa tudi njegovo ustrezno vodenje.

Z vključitvijo različnih strokovnjakov, vidikov in pristopov, osebni trener pridobiva dodatne izkušnje in nova znanja. S tem hkrati pridobi širši vpogled v osebnostno in motivacijsko strukturo posameznika, ki mu lahko pomaga pri vodenju vadečega skozi proces. Pomembno vlogo pri tem ima medsebojna izmenjava izkušenj strokovnjakov, ki delujejo vsak na svojem področju.

Prijavite se na e-novice

Kontaktirajte nas

    Rezerviraj termin

    JH LiFE BOOK zagotavlja interdisciplinarni pristop pri doseganju vaših osebnih ciljev. Rezervirajte termin in dogovorili se bomo za osebno srečanje.

    REZERVIRAJ ZDAJ