Telesna drža je zrcalo vsakega posameznika. Skozi evolucijsko obdobje se telesna drža spreminja, na to pa v veliki meri vplivajo dejavniki okolja. Tako napredek v tehnologiji predstavlja dvorezen meč; po eni strani nam dviguje kvaliteto življenja, po drugi strani pa smo postali njegovi ujetniki. Prav slednje pa se odraža na telesnih značilnostih.
Pravilna telesna drža mora postati ideal h kateremu stremimo, saj predstavlja ravnotežje celega telesa v gibanju. Vsak posameznik ima možnost vplivati na njo, za to je izrazito individualna, odvisna od spola, biološke starosti, telesnega razvoja in tudi čustvenega stanja oz. razpoloženja.

Telesno držo  (statično ali dinamično) lahko opredelimo kot skupek živčno-mišičnih zahtev, ki informacije o dejanskem stanju telesa in telesnih segmentov dobijo iz proprioreceptorjev, ravnotežnega (vestibularnega) in vidnega organa. Vsako odstopanje od normalne drže oz. normalnega položaj  pa slabo vpliva na druge dele telesa, kjer lahko pride do preobremenitev oz. deformacij (Cressey, Hartman in Robertson, 2009). Prav zato pa je vsako telo potrebno obravnavati kot celoto in ne ločeno po segmentih.

Glavni namen analize telesne drže je dobiti vpogled v vsakega posameznika, identificirati njegove omejitve, nepravilnosti in asimetrije. S tem lahko preprečimo nastanek težav, še preden ogrozijo naše gibalne zmožnosti in zdravje. Prav tu pa se je potrebno zavedati, da največ lahko storimo prav mi sami.

˝Motion is Life˝ (Hipokrat, 460-377 pr.n.št.)

Gibanje simbolizira človeško življenje. Človeško telo je najkompleksnejši biološki sistem, ustvarjen za premikanje oz. gibanje. Osnovna naloga naših mišic je generiranje in premagovanje notranjih in zunanjih sil, ki delujejo na nas. Rezultat tega so premiki telesa in telesnih segmentov skozi različne anatomske ravnine oz. gibanje.

Ljudje si želimo biti zdravi, zdravje pa največkrat povezujemo z gibanjem. Zdravje tako predstavlja najpomembnejšo kvaliteto življenja in vrednoto. Lahko rečemo, da redna gibalna dejavnost vpliva na zdravje, tako telesno kot tudi duševno. Telesna vadba poleg koristnih vplivov na telesno zdravje pripomore k lažjemu opravljanju vsakodnevnih opravil, izboljša samopodobo, vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti, podaljšuje samostojnost, vliva več življenjske energije … – izboljšuje kvaliteto življenja na vseh področjih.
Kriterija, ki definirata telesno vadbo kot ključno sestavino zdravega življenjskega sloga sta pogostost (rednost) in prilagojenost, saj je le tako usmerjena k izboljšanju kvalitete življenja posameznika.

˝Če bi telesno vadbo lahko stlačili v tableto, bi bilo to z zdravniškim receptom najpogosteje predpisano zdravilo.˝ (Delo, 2005)

Prijavite se na e-novice

Kontaktirajte nas

    Rezerviraj termin

    JH LiFE BOOK zagotavlja interdisciplinarni pristop pri doseganju vaših osebnih ciljev. Rezervirajte termin in dogovorili se bomo za osebno srečanje.

    REZERVIRAJ ZDAJ